top of page
69cf0338-2502-411f-b47a-1e30eb3d3c09.JPG

KiVa

YRITYSVALMENNUS

3 pointtia työnteon tueksi


Hyvinvointi.

Hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat työelämässä käsi kädessä. Kokemus työhyvinvoinnista
on yksilön kokemus, mutta se muodostuu työyhteisössä. Työyhteisössä syntyy myös työn
tuottavuus. Näiden seikkojen vuoksi nykypäivän yritysten tärkeä menestystekijä ja
kilpailuvaltti onkin työyhteisön toimivuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen.
KiVa Yritysvalmennuksen palvelut on suunniteltu nimenomaan tukemaan yrityksiä tässä
tehtävässä. Valmennuksemme on aina tietoon ja todettuun tarpeeseen pohjautuvaa
(Firstbeat Life mittausten tuottama tieto yksilö- ja ryhmätasolla, henkilökohtaiset
haastattelut sekä yrityksen johdon kanssa käyty keskustelu anonyymin Firstbeat Life -
ryhmäraportin pohjalta) ja kohdentuu siten oikeisiin tarpeisiin. Firstbeat Life mittaus
tuottaa tarkkaa fysiologista dataa unesta, stressin ja palautumisen tasapainosta,
fyysisestä aktiivisuudesta sekä itse koetusta hyvinvoinnista.


Prosessi.

Yksittäisten tyhy-päivien sijaan KiVa Yritysvalmennus tarjoaa yrityksille pitkäjänteisempää
ja tehokkaampaa valmennusprosessia. Tällöin valmennuksen vaikutukset hyvinvointiin ja
sitä kautta tuottavuuteen ovat pysyvämpiä, sekä juurtuvat työn arkeen. KiVassa valmennus
lähtee liikkeelle työyhteisön yhteisenä ryhmävalmennuksena.
Ryhmävalmennuksen kesto voi olla 3 kk – 12 kk. Ryhmävalmennuksen jälkeen
kohdennettua valmennusta voidaan tarpeen mukaan suunnata yksilöllisemmin
työntekijöille, joilla on enemmän haasteita hyvinvoinnissa tai työkyvyssä. Ylläpitopalvelun
avulla valmennusten vaikuttavuus ja seuranta on esim. vuosittain toistuva hyvinvoinnin
tsekkaus ja toimenpiteet työpaikalla. KiVassa valmennusten jatkona voi olla työnohjaus
työyhteisölle/ ryhmälle/ esihenkilö(i)lle.


Yhdessä.

KiVan ryhmävalmennuksessa valmennustavoitteiden ohella tärkeää on yhdessä
tekeminen hyvässä yhteishengessä. Selvitysten mukaan työntekijät kaipaavat työpaikalle
enemmän yhteisöön kuulumista, mitä etätyön lisääntyminen on yleisesti heikentänyt.
KiVassa valmennusten teemoja voivat olla esim. kuntovalmennus, stressinhallintataidot,
hyvinvointia tukevat työ- ja vuorovaikutuskäytännöt, uni ja palautuminen (elvyttävä/
huoltava liikunta mukana). Ryhmävalmennus voi kohdentua myös pelkästään johtoryhmälle tai esihenkilöille.
bottom of page